071-030-0001  Maintain an MK19 Machine Gun

071-030-0003  Zero an MK 19 Machine Gun

071-030-0004  Engage Targets with an MK19 Machine Gun

071-030-0005  Load an MK19 Machine Gun

071-030-0006  Unload an MK 19 Machine Gun

071-030-0007  Perform a Function Check on an MK 19 Machine Gun

071-030-0011  Mount an MK 19 Machine Gun on an M3 Tripod

071-030-0012  Dismount an MK 19 Machine Gun from an M3 Tripod